Temple

วัดดังใน จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเที่ยวแล้วควรไปสักการะ

ชื่อวัด สถานที่ตั้ง ระดับดาว นำทาง
  อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.5 ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.4 ไปวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
วัดเจดีย์หลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6 ไปวัดเจดีย์หลวง
วัดพันเตา อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.7 ไปวัดพันเตา
วัดเชียงมั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.5 ไปวัดเชียงมั่น
วัดอุโมงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6 ไปวัดอุโมง
วัดสวนดอก อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6 ไปวัดสวนดอก
วัดโลกโมฬี อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6 ไปวัดโลกโมฬี
วัดเจ็ดยอด อำเภอเมืองเชียงใหม่ 4.6 ไปวัดเจ็ดยอด
  • วัดสวนดอก

  • วัดโลกโมฬี

  • วัดเจ็ดยอด

  • วัดพระธาตุดอยคำ

  • วัดพระธาตุศรีจอมทอง

  • วัดป่าดาราภิรมย์

  • วัดต้นเกว๋น

  • วัดบ้านเด่นสะหรี๋ศรีเมืองแก่น

  • วัดท่าตอน

Visitors: 28,530