วัดแหลมสุวรรณาราม

วัดปลายแหลมอยู่ทางทิศเหนือของเกาะสมุยตั้งอยู่ริมถนนสายหลัก 4171 อยู่ระหว่างวัดพระใหญ่และหาดเชิงมน วัดมีชื่อเสียงใรเรื่องของปลานับร้อยตัวที่เลี้ยงอยู่ในทะเลสาป ภายในบริเวณวัดซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่

คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับการให้อาหารปลาเหล่านี้ วัดปลายแหลมเป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสวยงามที่สุดในสมุย มีพระพุทธรูปที่มีจำนวนแขนถึง 18 แขนตั้งตระง่านอยู่กลางทะเลสาปของวัด

Visitors: 27,251