วัดละไม

         วัดละไม หรือเรียกอีกชื่อว่า (ศูนย์วัฒนธรรมละไม) มีอายุเกือบ 200 ปี มีเนื้อที่ประมาณ 12 ไร่ ภายในวัดมีสิ่งศักสิทธิ์มากมายไว้ให้สักการะบูชา โบสถ หอไตร กุฏิและเจดีย์เล็กๆบรรจุพระธาตุซึ่งหลวงพ่อได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาวัดละไม ไม่เพียงเป็นวัดหลักของละไมเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ตั้งของศูนย์วัฒนธรรมเล็กๆที่รวบรวมของเก่าแก่ที่เป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นที่ปั้นจากดินเหนียว ที่ใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งาน งานศพหรือกิจกรรมทางสังคมอื่นๆและยังมี ตะเกียงโบราณแบบต่างๆ กรงนกเขา รองเท้าหนังควาย

นำทางไปวัดนี้>>>  คลิกที่นี่

Visitors: 27,251