อุทยานแห่งชาติเขาสก

สถานที่ตั้ง : อำเภอพนม 
อุทยานแห่งชาติเขาสกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2523 สภาพโดยทั่วไปเป็นภูเขาดินและหินปูนสูงสลับซับซ้อน กำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองหยีและคลองพระแสง ในท้องที่ตำบลคลองศก ตำบลพังกาญจน์ ตำบลพนม อำเภอพนม ตำบลพะแสงและตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่จำนวณทั้งหมด 645.52 ตารางกิโลเมตร หรือ 403,450 ไร่

นอกจากนี้ยังมีแนวหน้าผาสูงชันบางแห่งเป็นแท่งเหมือนหอคอยเมื่อมีสายหมอกลอยเหนือผิวน้ำเคล้าเคลียทิวเขาและเกาะแก่งเกิดเป็นภาพงดงามเกินบรรยาย เป็นสถานที่ที่เรียกกันว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" ในพื้นที่อุทยาน มีน้ำตก ถ้ำ ธารน้ำ โตรกเขา ที่สวยงามอีกทั้งสัตว์ป่าและพรรณไม้หลายชนิด

จุดท่องเที่ยวที่สำคัญๆคือ น้ำตกแม่ใหญ่ สามารถไปถึงได้ด้วยรถยนต์ และน้ำตกสิบเอ็ดชั้น อยู่ห่างจากสำนักงานป่าไม้ไป 4 กิโลเมตร ยังมีถ้ำและน้ำตกอีกหลายแห่งที่สามารถไปถึงได้ด้วยการเดินเท้า 

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท 

การเดินทาง : ไปตามทางหลวงหมายเลข 401(สุราษฎร์ธานี-ตะกั่วป่า) ผ่านอำเภอบ้านตาขุนถึงกิโลเมตรที่ 109 เลี้ยวขวาประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสกรวมระยะทางจากกรุงเทพฯถึงเขาสกประมาณ 780 กิโลเมตร สอบถามเพิ่มเติมด้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาสก โทร. 0 7739 5139

Visitors: 27,265