เกาะสมุย

สถานที่ตั้ง : อำเภอเกาะสมุย 
ตั้งอยู่ที่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 84 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 700 กิโลเมตร คนทั่วไปปกติเรียกกันว่า เกาะมะพร้าว เกาะสมุยเป็นเกาะที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 247 ตารางกิโลเมตร เกาะสมุยนับว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย รองจากภูเก็ตและเกาะช้างภูมิประเทศของเกาะส่วนใหญ่เป็นภูเขาตรงกลางและมีลำธารที่สำคัญทั้งหมด 7 แห่ง มีถนนรอบเกาะที่มีระยะทางยาวประมาณ 50 กิโลเมตร และเกาะเล็กๆ ทั้งหมด 48 เกาะ

Visitors: 27,266