เกาะแตใน

สถานที่ตั้ง : อำเภอวิภาวดี 
เป็นเกาะเล็ก ๆ ตั้งอยู่หน้าอ่าวท้องศาลา ห่างจากฝั่งท้องศาลาประมาณ 400 เมตร สามารถพายเรือเล็ก ไปเที่ยวได้ตลอดเวลา บนเกาะจะมีแหลมทรายขาวสะอาดยื่นออกมากลางทะเล นอกจากนี้ ยังสามารถ พายเรือเที่ยวรอบ ๆ เกาะได้ หากมองลงไปในน้ำจะมองเห็นความสวยงามใต้ท้องทะเล ซึ่งเต็มไปด้วย ฝูงปลาน้อยใหญ่ โขดหินที่ตั้งระเกะระกะ ปะการัง และอื่น ๆ มีสีสันแปลก ๆ สวยงามมากมาย

Visitors: 27,266