ฟาร์มหอยนางรม

สถานที่ตั้ง : อำเภอกาญจนดิษฐ์
ตั้งอยู่ที่ปากคลองท่าทองและปากคลองกระแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงหอยนางรมตามธรรมชาติ หอยนางรมที่ได้จากปากคลองนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่อื่น ผู้ที่สนใจจะเดินทางไปชม สามารถเช่าเรือหางยาวขนาดบรรทุก 10 คน ได้ที่ท่าเรือท่าทอง ใช้เวลาเดินทางราว 30 นาที และควรไปตอนเช้า หรือช่วงที่น้ำลง เพราะสามารถเห็นหอยนางรมที่เกาะตามแท่งซีเมนต์ได้ชัดเจน
Visitors: 27,251