บ้านพุมเรียง

สถานที่ตั้ง : อำเภอไชยา 
หมู่บ้านหัตถกรรมขนาดเล็กประมาณ 6 กิโลเมตรทางตะวันออกของไชยา บ้านพุมเรียงมีชื่อเสียงในด้านการทอผ้าไหม ซึ่งมีลักษณะการทอผ้าอย่างสวยงามประณีต นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมซึ่งผู้ที่เข้ามาเยือนยังถิ่นนี้ไม่ควรพลาดในการเข้าชมนั่นคือ มวยไชยา ศิลปะการป้องกันตัวแบบดั้งเดิมด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว

Visitors: 27,265