น้ำตกคลองคันเบ็ด

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นน้ำตกที่สวยงามมาก มีจำนวน 7 ชั้น ชั้นสูงสุดสูงประมาณ 20 เมตร บริเวณน้ำตกมีหน้าผาหินเป็นชั้น ๆ มีลักษณะงดงามตา ต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ 500 เมตร ตั้งอยู่บริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติชั่วคราว (พรุกำ) ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

Visitors: 27,251