สันเย็น

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น เป็นแนวสันเขาด้านตะวันออกของอุทยานแห่งชาติ มีความยาวประมาณ 40 กิโลเมตร มองจากระยะไกลจะเป็นแนวเขาเรียบเสมอเป็นทิวยาวบนสันเขา มีระดับความสูง 1,000 - 1,300 เมตร มีสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหลายชนิดที่ไม่สามารถพบเห็นตามป่าเบื้องล่างรวมถึงพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ป่าที่หายาก
กิจกรรม - ชมทิวทัศน์ - ชมพรรณไม้ - เดินป่าระยะไกล - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ

Visitors: 27,265