น้ำตกธารสวรรค์

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยบางพลูจืด ซึ่งไหลลงสู่คลองศก เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง น้ำตกลงมาจากหน้าผาชันพุ่งโค้งแบบรุ้งกินน้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตั้งน้ำ ประมาณ 1 กิโลเมตร
กิจกรรม - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - เที่ยวน้ำตก

Visitors: 27,265