ทุ่งไข่ห่าน

ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขาสก เป็นที่ราบหุบเขา มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีข้อเป็นตุ่มจำนวนมาก คือ ต้นจิก จะออกดอกพร้อมกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม มีความสวยงามมาก เริ่มต้นจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ขส.6 (บางหมาน) เดินทางด้วยเท้าเป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร
กิจกรรม - ชมพรรณไม้ - เดินป่าระยะไกล

Visitors: 27,251