วัดเจดีย์แหลมสอ

เจดีย์แหลมสอตั้งอยู่ระหว่างบ้านทะเลและบ้านท้องกรูด ตั้งอยู่ภายในวัดแหลมสอ วัดที่ตั้งอยู่ริมทะเลแห่งเดียวของเกาะสมุย เป็นวัดที่มีความร่มรื่น นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมที่นี่นอกจากจะมากราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุภายในเจดีย์และขอพรหลวงพ่อแดงแล้ว ยังสามารถมานั่งพักผ่อนรับลมทะเลที่บริเวณวัดได้ ที่นี่จะมีเก้าอี้หินขัดและศาลาเล็กๆ สำหรับญาตืโยมและนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญได้นั่งพักผ่อน

 

องค์เจดีย์แหลมสอเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยที่สวยงามสร้างขึ้นโดยหลวงพ่อแดง ติสโส พระภิกษุที่เป็นที่มีญาณชั้นสูงและเป็นที่เคารพนับถืออย่างมากอีกรูปหนึ่งของชาวเกาะสมุย หลวงพ่อแดงมรณะภาพจากอุบัติเหตุเรือโดยสารระหว่างเกาะสมุย-บ้านดอน อัปปางกลางทะเลเมื่อ พ.ศ.2519 ไม่ไกลจากตัวเจดีย์มีศาลามีหุ่นขี้ผึ้งรูปหลวงพ่อแดง นั่งอยู่บนเรือมีชาวบ้านมากราบไหว้ ขอพร บ้างที่บนบานสารกล่าวไว้แล้วเป็นผลสำเร็จก็จะนำเรือต่าง ๆ มาถวายท่าน

Visitors: 27,251