Waterfall

  

น้ำตกขึ้นชื่อในเชียงใหม่ อำเภอที่ตั้ง ระดับดาว
น้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี พร้าว 4.7
น้ำตกวชิรธาร จองทอง 4.6
น้ำตกแม่กำปอง แม่ออน 4.4
น้ำตกสิริภูมิ จอมทอง 4.4
น้ำตกแม่ยะ จองทอง 4.3
น้ำตกแม่สา แม่ริม 4.3
น้ำตกศรีสังวาลย์ เชียงดาว 4.2
น้ำตกห้วยแก้ว เมือง 4.2
น้ำตกมณฑาธาร เมือง 4.1
น้ำตกสิริธาร จอมทอง 4.1
น้ำตกม่อนหินไหล พร้าว 3.6
น้ำตกวังบัวบาน เมืองเชียงใหม่ 3.6
น้ำตกสายหมอก แม่ริม 3.5
น้ำตกตาดหมอก-ตาดเหมย มาอาย 3.2
น้ำตกแม่กลาง จอมทอง 3.2
น้ำตกวังควาย จอมทอง 3.1
 • น้ำตกบัวตอง น้ำพุเจ็ดสี

 • น้ำตกวชิรธาร

 • น้ำตกแม่กำปอง

 • น้ำตกสิริภูมิ

 • น้ำตกแม่ยะ

 • น้ำตกแม่สา

 • น้ำตกศรีสังวาลย์

 • น้ำตกห้วยแก้ว

 • น้ำตกมณฑาธาร

 • น้ำตกแม่กลาง

 • น้ำตกตาดหมอก-ตาดเหมย

Visitors: 29,753