Angthong National Marine Park

Angthong Mational Marine Park

Company

Price

Adult

Child

Angthong Discovery (Speed Boat)

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Angthong Sea Tour (Big Boat)

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Blue stars

   -With Kayak

 2,500

1,600 

   -No Kayak

 

 

Grandsea  (Speed Boat)

   -With Kayak

2,600

1,800

   -No Kayak

2,400

1,800

Hight Way

   -With Kayak

1,650 

900 

   -No Kayak

1,100 

600 

Insea

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Island Safari (Speed)

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Lomlahk Speed Boat)

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Lomprayah Speed Boat

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Petcharat Marina

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

R.S. ( Speed)

   -With Kayak

 

 

   -No Kayak

 

 

Safari Boat (Speed)_Phangan

   -With Kayak

 1,990

 1,490

   -No Kayak

 1,790

 1,290

Safari Boat (Speed)_Samui

   -With Kayak

 2,190

1,690

   -No Kayak

 1,990

 1,490

Visitors: 29,753