ATV

ATV

Company

Price

Adult

Child

Namuang Jungle Trip

   -E Program 15 min

          600

 -

   -E Program 30 mins

          900

 -

   -E Program 60 mins (Driver)

       1,800

 -

   -E Program 60 mins (Passenger)

       1,300

 -

   -F Profram Driver

       3,150

 -

   -F ProgranPassenger

       2,650

 -

Samui Off Road Tour

   -ATV 20 minutes

          800

          800

   -ATV 20 minutes+Kayak

       1,400

       1,100

   -ATV 20 minutes+Elephant 30 mins.

       1,500

       1,300

   -ATV 20 minutes+Elephant 30 mins.

       1,850

       1,500

    Kayak + Lunch Waterfall2

Xquad Samui Raid

   -Quad Bike 4 Hrs.

       4,900

 -

   -Dual Quad Bike 4 Hrs.

       7,800

 -

   -Polaris RZR or Z8 4 Hrs.

       8,900

 -

Namuang ATV Park

   -Program E

 

 

   -Program F (Driver)  2 hrs. 30 mins.

       3,150

-

   -Program F (Passenger) 2 hrs. 30 mins.

       2,650

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 30,091